ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ားအား အမ်ိဳးသားသက္ေသခံကတ္ျပား တရားမ၀င္ရရွိေစမွဳ ျဖင့္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႔ဆက္တိုက္ဖမ္းဆီးခံရ

ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ ( မူရင္း ရိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ ) မ်ားအား အမ်ိဳးသားသက္ေသခံကတ္ျပား ( NID ) ရရွိေစရန္ တရားမ၀င္ ကူညီခဲ့သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ( ျပင္ပခန္႔ ယာယီ၀န္ထမ္း ) တစ္ဦးျဖစ္သူ မူစတာဖာ ဖာရြတ္အား ဖမ္းဆီးထားရာမွ ေသာၾကာေန႔တြင္ စစ္တေကာင္းတရားရံုးေတာ္က ခ်ဳပ္ရက္ ၅-ရက္ ရမန္ ေပးလိုက္သည္ဟု Dhaka Tribune က ယေန႔ေရးသားသည္။

ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ားအား အမ်ိဳးသားသက္ေသခံကတ္ျပားရရွိေစမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တေကာင္းျမိဳ႔ေတာ္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ ( CMP ) က ဖာရြတ္အား စခန္းသို႔ ဆင့္ေခၚစစ္ေဆးျပီးေနာက္ ၄င္း၏ေနအိမ္အား ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့သည္။ ဖာရြတ္ေနအိမ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ပိုင္ ၁-လံုးအပါအ၀င္ လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာ ၂-လံုးကို သိမ္းဆည္းသြားျပီးေနာက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဖာရြတ္အား အဖမ္းျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆို၏။

ရာထူးမွ ဆိုင္းင့ံျပီး ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ အျခားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္သတင္းမ်ားအရ ဖာရြတ္ထံမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရွာေဖြသိမ္းဆည္းရမိေသာ အျခားပစၥည္းမ်ားတြင္ modem ၁-ခု၊ pen drive ၁-ခု၊ , ဒစ္ဂ်စ္တယ္လက္မွတ္ထိုးကိရိယာ ၃-ခုႏွင့္ ကက္ျပားပလပ္စတစ္ေလာင္းစက္ ၁-ခုတို႔ ပါ၀င္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ ၁၈-ဦးကို တရားမ၀င္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္အတုမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔အား စစ္ေၾကာခ်က္အရ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံသား ပြဲစား ၂-ဦးကို ထပ္မံဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ရာမွ အစျပဳသည္။

အမ်ိဳးသားသက္ေသခံကတ္ျပားအတုျပဴလုပ္မွဳျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိသားစုႏွစ္စုတို႔မွ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေသာ ဂိုဏ္းႏွစ္ခုအသြင္ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ဒါကာ၊ စစ္တေကာင္းႏွင့္ ေကာခ္ဘဇားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး၌ ရာထူးအသီးသီးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူ၍ အမ်ိဳးသားသက္ေသခံကတ္ျပား အတုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အခ်ိဳ႔သည္ အဆိုပါသက္ေသခံကတ္ျပဳအတု၊ အေထာက္အထားအတုမ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံုးမွ ပတ္စ္ပို႔မ်ား ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆို၏။

(( ၾသဂုတ္လ ၂၂-ရက္ေန႔တြင္ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ပ်က္ျပားသြားသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ရန္ ပ်က္ျပားျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားဒက္ရွ္တို႔ အျပန္အလွန္အျပစ္ တင္ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာ၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ဟု ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးက ဆိုပါသည္။ ႏိုင္ငံသားအဆင့္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ေရာက္မွ ဆက္လုပ္ရမည့္အလုပ္သာျဖစ္၍ ဒုကၡသည္မ်ား ေရလိုက္လြဲေနျပီဟု ေျပာသည္။ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံေျမေပၚေနလွ်က္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအား ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုေနျခင္းမွာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္အား ဒါးစာခံလုပ္ရာေရာက္သည္ဟု ေ၀ဖန္သည္။ NGO, INGO တို႔သည္ ဒုကၡသယ္မ်ား နားလည္မွဳလြဲေအာင္ ေသြးေဆာင္ေနသည္ဟု အျပစ္တင္သည္။

ထိုစဥ္အေတာအတြင္း အူခီယာတြင္ အာဏာရ အ၀ါမီလိခ္ပါတီ၏ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ အိုမာဖာရြတ္အသတ္ခံရသည္။ မၾကာမီေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေတာ့မည့္ ဖာရြတ္ကို ႏိုင္ငံေရးျပိဳင္ဖက္မ်ားက လူသတ္သမားငွားရမ္းကာ သတ္ျဖတ္ေစခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ လူသတ္သမားဆိုသူ ၂-ႏွစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က အေသဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး ၁-ဦးကို အရွင္ဖမ္းဆီးသည္။ ၄င္းတို႔သည္ အူခီယာဒုကၡသည္စခန္းမွ ခိုလွံဳသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ေဒါသေပါက္ကြဲေနေသာ အူခီယာေဒသခံတို႔က ဒုကၡသည္စခန္းသြားရာလမ္းမေပၚတြင္ မီးတင္ရွိဳ႔ၾကျပီး၊ ဒုကၡသည္ဘဂၤလီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ေနအိမ္အား ဖ်က္ဆီးသည္။ ဒုကၡသည္အကူအညီေပးေရး NGO ရံုးခန္း၊ ဆိုင္းဘုတ္အခ်ိဳ႔ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ အူခီယာဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ အစုအပံုလိုက္ထြက္ခြာရျခင္း ၂-ႏွစ္ျပည့္အခန္းအနားကို ဒုကၡသည္ဘဂၤလီမ်ားက ျပဳလုပ္သည္။ ထိုအခန္းအနားကို ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ NGO က ဦးေဆာင္က်င္းပသည္ဟု အိႏၵိယႏွင့္ဘဂၤလားဒက္ရွ္မီဒီယာတို႔ကဆိုပါသည္။ ပြဲဦးေဆာင္သူ မိုဟစ္ဘူလာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသူျဖစ္ျပီး အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ မိုဟစ္ဘူလာသည္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ဘယ္ပံု ဘယ္နည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္ မွတ္ရရွိသြားသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ မီဒီယာမ်ားက ဖိအားေပးသည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရက လူထုအစည္းေ၀းပြဲမွာ သက္ဆိုင္ရာထံ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူခဲ့ဟု ရွင္းလင္းသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအကူအညီေပးေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီး RRRC ကို ရာထူးမွ ေျပာင္းေရႊ႔ျပီး စခန္းတာ၀န္ခံကို အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္သည္။ NGO ၂-ခုကို ႏွင္ထုတ္လိုက္ျပီး NGO ၄၁ -ခုမွာ စစ္ေဆးေနစဥ္ အလိုေလွ်ာက္ ႏွုတ္ထြက္သြားၾကသည္။ ဒုကၡသည္ဘဂၤလီတို႔၏ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားကို လွ်ပ္တစ္ျပက္တိုက္ခိုက္ေရးအထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ RAB က ဆက္တိုက္ဖမ္းဆီးေနသည္။ ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို ရာထူးမွ ေျပာင္းေရႊ႔လိုက္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ။ သတင္းဘာသာျပန္သူ ))

( စက္တင္ဘာ – ၂၁၊ ၂၀၁၉ ) ((( Dhaka Tribune., September 20th, 2019, “Rohingya NID: Another EC staff placed on remand.” ကို HtayOungOungMarine ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏွဳတ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ ျပည့္စံုေစရန္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေပးထားပါ Links မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။ )))

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2019/09/20/rohingya-nid-another-ec-staff-held-with-laptops
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2019/09/19/rohingya-with-fake-nids-ec-staff-two-others-remanded
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2019/09/18/18-more-rohingyas-with-bangladeshi-passports-nid-cards-held
https://bdnews24.com/bangladesh/2019/09/20/police-arrest-man-with-laptop-stolen-from-election-commissions-office-in-chattogramhttps://www.thedailystar.net/backpage/news/tale-2-families-2-syndicates-1801903
0

One Reply to “ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ားအား အမ်ိဳးသားသက္ေသခံကတ္ျပား တရားမ၀င္ရရွိေစမွဳ ျဖင့္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႔ဆက္တိုက္ဖမ္းဆီးခံရ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.