ပညာရေးလောကမှ ဆရာမများအား နှမသားချင်း မစာနာ ကာတွန်းဖြင့် စော်ကားရေးဆွဲသည့်……#ဝေယ_ ( #တောင်ကြီး ) နှင့်…၎င်း ကာတွန်းအား ဖော်ပြရာတွင် တာဝန်ရှိသည့် … #DVB

( မေ-၀၅၊၂၀၂၁ ) ပညာရေးလောကမှ ဆရာမများအား နှမသားချင်း မစာနာ ကာတွန်းဖြင့် စော်ကားရေးဆွဲသည့်

……#ဝေယ_ ( #တောင်ကြီး ) နှင့်

…၎င်း ကာတွန်းအား ဖော်ပြရာတွင် တာဝန်ရှိသည့်

… #DVB……

အစဉ်လေးစားစွာဖြင့်…

#HtayOung, #OungMarine..

+2

Leave a Reply

Your email address will not be published.