ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Stay at home ပယ်ဖျက်ခြင်း ခက်ဆစ်အဓိပ္ပါယ်။

( ၁ ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ( ကိုကိုကျွန်း မြို့နယ် မပါ ) တစ်ခုလုံးကို ၂၀-၉-၂၀၂၀ ရက်စွဲဖြင့် Stay at home အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

( ၂ ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ( တောင်ပိုင်းခရိုင် ) မြို့နယ် ၃-ခုကို ၂၇-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီမှ စတင်ကာ Stay at home ပယ်ဖျက်သည်။

( ၃ ) သို့ရာတွင် ( က ) ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုမြို့နယ်၌ ရပ်ကွက် ၆-ခု။ တွံတေးမြို့နယ်၌ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈-ခု။ ( ဂ ) ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၌ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁-ခုတို့ ချန်လှပ်ထားသည်။

( ၄ ) အထက်ဖော်ပြပါ အမှတ်စဉ် ၁-အရ ကျန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ( ကိုကိုကျွန်းမြို့နယ် မပါ ) ကို Stay at home #ပယ်ဖျက်ကြောင်း_မပါဝင်။ ( #ဆက်လက်တည်ရှိနေသည် )

( ၅ ) ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ပိုင်းခရိုင် မြို့နယ် ၃-ခုတွင် Stay at home ပယ်ဖျက်သော်လည်း ၎င်းမြို့နယ်များ အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအချို့ မှာမူ Stay at home ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။

အစဉ်လေးစားစွာဖြင့်

.. #HtayOung, #OungMarine

Leave a Reply

Your email address will not be published.