လမ်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆဲဆိုခြင်း၊ ကျောက်ခဲ လေးခွများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။သို့သော် ထိုသို့ လုပ်ရကောင်းလားဟု သေစေလောက်သော လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် ပို၍ မှားယွင်းပါသည်။

( မတ်လ – ၀၄၊ ၂၀၂၁ ) လမ်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆဲဆိုခြင်း၊ ကျောက်ခဲ လေးခွများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။

သို့သော် ထိုသို့ လုပ်ရကောင်းလားဟု သေစေလောက်သော လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် ပို၍ မှားယွင်းပါသည်။

..

အစဉ်လေးစားစွာဖြင့်

..

#HtayOung, #OungMarine

..

Road closures; Insulting security forces., shoot with stones and catapults is wrong.

But it is even more wrong to shoot them with lethal weapons.

..

Always with respect

..

#HtayOung, #OungMarine

https://www.dw.com/en/myanmar-protests-dozens-killed-in-blackest-day-since-coup/a-56753893

0

Leave a Reply

Your email address will not be published.